Thuê xe đi Châu Đốc

THUÊ XE ĐI CHÂU ĐỐC

 

TT

 

Loại xe

 

Bao gồm

 

Thành tiền

1 Xe 4 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 3.000.000 VND
2 Xe 7 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 3.000.000 VND
3 Xe 16 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 3.500.000 VND
4 Xe 29 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 6.000.000 VND
5 Xe 45 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 8.500.000 VND
6 Xe 50 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 8.800.000 VND

Đối tác