Đưa đón sân bay

ĐƯA ĐÓN SÂN BAY

  1. Nội thành quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình:(Từ 7h -> 18h)
TT Loại xe Điểm đến Thành tiền Thứ 7 hoặc chủ nhật
1 Xe 4, 7 chổ Quận 1, 3, 5, 10 450.000 VNĐ
Xe 16 chổ Quận 1, 3, 5, 10 550.000 VNĐ LH: 0903 990 991
Xe 29 chổ Quận 1, 3, 5, 10 1.150.000 VNĐ LH: 0903 990 991
Xe 45 chổ Quận 1, 3, 5, 10 1.300.000 VNĐ LH: 0903 990 991
Các quận khác vui lòng liên hệ Mr. Trình 0903 990 991

Ghi chú:
– Đón khách có hướng dẫn tiếng Anh phụ thu: 300.000 VNĐ
– Sau 22h phụ thu: 70.000 VNĐ

  1. Nội thành quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình:(Từ 18h -> 22h)
TT Loại xe Điểm đến Thành tiền Thứ 7 hoặc chủ nhật
1 Xe 4, 7 chổ Quận 1, 3, 5, 10 350.000 VNĐ
Xe 16 chổ Quận 1, 3, 5, 10 450.000 VNĐ LH: 0903 990 991
Xe 29 chổ Quận 1, 3, 5, 10 1.050.000 VNĐ LH: 0903 990 991
Xe 45 chổ Quận 1, 3, 5, 10 1.200.000 VNĐ LH: 0903 990 991
Các quận khác vui lòng liên hệ Mr. Trình 0903 990 991

Ghi chú:
– Đón khách có hướng dẫn tiếng Anh phụ thu: 300.000 VNĐ
– Sau 22h phụ thu: 70.000 VNĐ

Đối tác