Bảng giá thuê xe tháng

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ XE THEO THÁNG

Chúng tôi trân trọng gởi đến quí khách hàng bảng báo giá thuê xe theo tháng, thue xe dai han như sau:

I. Hợp đồng cho thuê xe 4 chỗ ngồi

 

Cho thuê xe 26 ngày/ tháng/ 2.600 km
(Thời gian làm việc: 7:00 AM – 5:00 PM)

 

24.000.000 vnđ/tháng

Km vượt (được tính km thứ 2.601) 6.000 vnđ/km
Ngoài giờ
(Được tính trước 7:00 AM và sau 5:00 PM)

60.000 vnđ/giờ
Lưu đêm ngoài tỉnh
(Được tính sau 00:01AM, bao gồm tất cả chi phí cho nhân viên lái xe trong suốt thời gian lưu đêm cho đến sáng hôm sau)
200.000 vnđ/đêm

 

Cho thuê xe 4 chỗ dài hạn

cho-thue-xe

Nội thất thiết kế khá sành điệu

I. Hợp đồng thuê xe 7 chỗ ngồi

 

Cho thuê xe 26 ngày/ tháng/ 2.600 km
(Thời gian làm việc: 7:00 AM – 5:00 PM)

 

24.000.000 vnđ/tháng

Km vượt (được tính km thứ 2.601) 6.000 vnđ/km
Ngoài giờ
(Được tính trước 7:00 AM và sau 5:00 PM)

60.000 vnđ/giờ
Lưu đêm ngoài tỉnh
(Được tính sau 00:01AM, bao gồm tất cả chi phí cho nhân viên lái xe trong suốt thời gian lưu đêm cho đến sáng hôm sau)
200.000 vnđ/đêm

 

I. Hợp đồng cho thuê xe 16 chỗ ngồi

 

Cho thuê xe 26 ngày/ tháng/ 2.600 km
(Thời gian làm việc: 7:00 AM – 5:00 PM)

 

25.500.000 vnđ/tháng

Km vượt (được tính km thứ 2.601) 7.000 vnđ/km
Ngoài giờ
(Được tính trước 7:00 AM và sau 5:00 PM)

70.000 vnđ/giờ
Lưu đêm ngoài tỉnh
(Được tính sau 00:01AM, bao gồm tất cả chi phí cho nhân viên lái xe trong suốt thời gian lưu đêm cho đến sáng hôm sau)
250.000 vnđ/đêm

 

I. Hợp đồng thuê xe 29 chỗ ngồi

 

Cho thuê xe 26 ngày/ tháng/ 2.600 km
(Thời gian làm việc: 7:00 AM – 5:00 PM)

 

27.000.000 vnđ/tháng

Km vượt (được tính km thứ 2.601) 15.000 vnđ/km
Ngoài giờ
(Được tính trước 7:00 AM và sau 5:00 PM)

150.000 vnđ/giờ
Lưu đêm ngoài tỉnh
(Được tính sau 00:01AM, bao gồm tất cả chi phí cho nhân viên lái xe trong suốt thời gian lưu đêm cho đến sáng hôm sau)
250.000 vnđ/đêm

I. Hợp đồng cho thuê xe 45 chỗ ngồi

 

 

Cho thuê xe 26 ngày/ tháng/ 2.600 km
(Thời gian làm việc: 7:00 AM – 5:00 PM)

 

35.000.000 vnđ/tháng

Km vượt (được tính km thứ 2.601) 20.000 vnđ/km
Ngoài giờ
(Được tính trước 7:00 AM và sau 5:00 PM)

200.000 vnđ/giờ
Lưu đêm ngoài tỉnh
(Được tính sau 00:01AM, bao gồm tất cả chi phí cho nhân viên lái xe trong suốt thời gian lưu đêm cho đến sáng hôm sau)
200.000 vnđ/đêm

I. Hợp đồng thuê xe 50 chỗ ngồi

 

Cho thuê xe 26 ngày/ tháng/ 2.600 km
(Thời gian làm việc: 7:00 AM – 5:00 PM)

 

36.000.000 vnđ/tháng

Km vượt (được tính km thứ 2.601) 20.000 vnđ/km
Ngoài giờ
(Được tính trước 7:00 AM và sau 5:00 PM)

60.000 vnđ/giờ
Lưu đêm ngoài tỉnh
(Được tính sau 00:01AM, bao gồm tất cả chi phí cho nhân viên lái xe trong suốt thời gian lưu đêm cho đến sáng hôm sau)
200.000 vnđ/đêm

 

GHI CHÚ:

Không bao gồm:
– Thuế VAT, và phí cầu đường, bến bãi trong quá trình làm việc.

Bao gồm:
– Xe, nhân viên lái xe, chi phí xăng dầu, bảo dưỡng trong suốt quá trình hoạt động
– Bao gồm các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người ngồi trên xe và hành khách trên xe
– Bao gồm hộp cứu thương kèm theo.

Đối tác